Świat w zasięgu ręki !

Ubezpieczenia

 

Signal - IdunaTUiR Warta S.A.EuropejskieTU Europa S.A.Generali Polska

 

W swojej ofercie posiadamy ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych i biznesowych.

 

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej

 

Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych .

Polecamy 

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej .

Ubezpieczeniem objęte są koszty:

 • rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie,
 • przerwania imprezy turystycznej,
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego promowego z powodów niezależnych od Ciebie, związane z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy śmiercią  najbliższego członka rodziny.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne.

 

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.

Ubezpieczenie anulowania biletu zapewnia zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w wyniku anulowania biletu.

Signal - IdunaTUiR Warta S.A.EuropejskieTU Europa S.A.Generali Polska